„Prywatne szkoły średnie w Królestwie Polskim w latach 1831–1862”, Małgorzata Czapska, Kielce 2002 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 94, Numer 4 (2003) s. 489-491
Andrzej Szwarc , Małgorzata Czapska (aut. dzieła rec.)

 

do góry