"Najstarsze nazwy plemion polskich w obcych źródłach", Tadeusz Lehr-Splawiński, "Język Polski" 41 (1961) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 8 (1963) s. 243
Jerzy Luciński , Tadeusz Lehr-Spławiński (aut. dzieła rec.)

 

do góry