"Indeks archiwalny - próba metody", Kazimierz Konarski, "Archeion" 36 (1962) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 9 (1964) s. 157-158
Teresa Zielińska

 

do góry