Opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 109, Numer 3 (2002)
Andrzej Karpiński

 

do góry