Ryszard Przelaskowski (9 IX 1903 - 11 II 1971)

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 58 (1973) s. 219-223
Kazimierz Konarski, Piotr Bańkowski

 

do góry