Problem archiwów prywatnych w powojennej literaturze archiwalnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Niemieckiej Republiki Federalnej

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 51 (1969) s. 179-192, 313-314
Teresa Zielińska

 

do góry