W cieniu Przybyszewskiego (o malarstwie portretowym Anieli Pająkówny)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 47, Numer 3/4 (1985) s. 289-298
Anna Sieradzka

 

do góry