"Sztuka ludu polskiego", Aleksander Jackowski, Jadwiga Jarnuszkiewiczowa, Warszawa 1967 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 18, Numer 1 (1970) s. 105-108
Jerzy Wiśniewski , Aleksander Jackowski (aut. dzieła rec.), Jadwiga Jarnuszkiewiczowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry