Sprawozdanie z prac nad archiwaliami ze skasowanych klasztorów w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, Archiwum Państwowym w Radomiu i Archiwum Państwowym w Kielcach

Hereditas Monasteriorum, Tom 2 (2013) s. 552-556
Anna Szylar

 

do góry