Porządek rozpatrywania ekscepcji w koronnym procesie ziemskim w pierwszej połowie XVII wieku

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 58, Numer 1 (2006) s. 183-202
Adam Moniuszko

 

do góry