Jedność porządku przestrzennego, społecznego i tradycji początków ludu : (uwagi o urządzeniu wspólnoty pleminno-państwowej u Słowian)

Przegląd Historyczny, Tom 77, Numer 3 (1986) s. 445-466
Jacek Banaszkiewicz

 

do góry