Zagadnienie depresji rolnictwa w XIV-XV wieku w świetle najnowszej literatury

Przegląd Historyczny, Tom 51, Numer 2 (1960) s. 262-274
Benedykt Zientara

 

do góry