Z dziejów angielskiej equity

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 16, Numer 1 (1964) s. 339-355
Wojciech M. Bartel

 

do góry