"Sarmatskij miecz iz Worożnieskoj obłasti", G. I. Korniuszyn, "Sovietskaja Archieologija", nr 2, 1961 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 10, Numer 1-2 (1962) s. 213
Paweł de Laval , G. I. Korniuszyn (aut. dzieła rec.)

 

do góry