Szkolnictwo zawodowe w okresie stalinowskim : "produkcja kadr" czy instytucja awansu społecznego?

Przegląd Historyczny, Tom 102, Numer 2 (2011) s. 221-239
Stanisław Barański

 

do góry