Z dziejów politycznej ideologii Watykanu

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 60, Numer 3 (1953)
Konstanty Grzybowski

 

do góry