Organizacja opolna w najstarszym zwodzie prawa polskiego

Przegląd Historyczny, Tom 80, Numer 1 (1989) s. 1-16
Jacek S. Matuszewski

 

do góry