"Nazwy miejscowe w Kronice Wielkopolskiej", Lucyna Tomczak, "Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego" t. XI, Wrocław 1978; "Nazwy miejscowe w Kronice książąt polskich", Romana Łobodzińska, "Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego" t. XI, Wrocław 1978 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 25 (1980) s. 268-269
Gerard Labuda , Lucyna Tomczak (aut. dzieła rec.), Romana Łobodzińska (aut. dzieła rec.)

 

do góry