"Rozwój transportu w Wielkopolsce w latach 1815-1914", Teresa Dohnalowa, Warszawa-Poznań 1976 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 36 (1977) s. 251
, Teresa Dohnalowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry