Wyjaśnienie do recenzji dr Mariana Gajewskiego i prof. dr Adama Ginsberta-Geberta o publikacji H. Janczewskiego " Warszawa - geneza i rozwój inżynierii miejskiej"

Kronika Warszawy, Tom 3, Numer 4 (12) (1972) s. 185-190
Henryk Janczewski

 

do góry