"Związki Długosza z Krakowem", Krystyna Pieradzka, Kraków 1975 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 24 (1979) s. 251-252
Gerard Labuda , Krystyna Pieradzka (aut. dzieła rec.)

 

do góry