"Kara Mustafa pod Wiedniem. Źródła muzułmańskie do dziejów wyprawy wiedeńskiej 1683 roku", z tur. przeł. i oprac. Zygmunt Abrahamowicz, Kraków 1973 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 20 (1976) s. 245-246
Władysław A. Serczyk , Zygmunt Abrahamowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry