"Bogdan Jański założyciel zmartwychwsatańców 1807-1840", Ks. Bolesław Micewski CR, Warszawa 1983 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 75, Numer 1 (1984) s. 215-216
Andrzej Szwarc , Bolesław Micewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry