Słowiańskie nazwy miejscowe wyspy Rugii

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 5, Numer 1 (1959) s. 13-59, 289
Maria Jeżowa

 

do góry