Jeszcze słów kilka o początkach Słownika staropolskich nazw osobowych

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 13, Numer 1-2 (1968) s. 343-344
Witold Taszycki

 

do góry