"Studien zur Hydronymie des Savesystems", E. Dickenmann, Budapeszt 1939-1941 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 13, Numer 1-2 (1968) s. 274-276
Władysław Lubaś , E. Dickenmann (aut. dzieła rec.)

 

do góry