Nazwy przeniesione w polskiej toponomastyce. Cz. 1

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 10, Numer 1-2 (1965) s. 338, 50-73
Józef Bubak

 

do góry