Armia Wielkiego Księstwa Litewskiego jako czynnik unifikacji narodowej i kulturowej

Przegląd Historyczny, Tom 88, Numer 2 (1997) s. 237-246, 377
Andrzej Rachuba

 

do góry