W sprawie znalezisk kopii tetradrachmy baktryjskiej w Jastrzębnikach, woj. kaliskie

Wiadomości Numizmatyczne, Tom 28, Numer 3-4 (109-110) (1984) s. 194-199
Mariusz Mielczarek

 

do góry