[Z głębokim żalem żegnamy zmarłego w Łodzi 21 kwietnia 1985 roku w wieku 77 lat prof. dr hab. Konrada Jażdżewskiego...].

Wiadomości Numizmatyczne, Tom 28, Numer 1-2 (107-108) (1984) s. 128

 

do góry