Ziemie ruskie w kartografii polskiej XVI-XVII wieku

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 23 (1978) s. 107-116
Stanisław Alexandrowicz

 

do góry