Lustracje dóbr królewskich w XVI-XVIII wieku : geneza i realizacja wydawnictwa

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 18 (1973) s. 191-197
Leonid Żytkowicz

 

do góry