Nieznana odezwa Edwarda Dembowskiego do włościan z roku 1845

Małopolskie Studia Historyczne, Tom 3, Numer 3-4 (10/11) (1960) s. 76-104
Włodzimierz Borys

 

do góry