Specyficzne problemy konserwacji zabytkowej kopalni soli w Wieliczce - architektura podziemna

Ochrona Zabytków, Tom 48, Numer 1 (188) (1995) s. 91-93
Jadwiga Ronikier

 

do góry