"Tympanon fundacyjny z Ołbina na tle przedstawień o charakterze donacyjnym", K. Mączewska-Pilch, Wrocław 1973, ss. 152, tabl. : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 30, Numer 1 (1975) s. 105-107
Marek Cetwiński , K. Mączewska-Pilch (aut. dzieła rec.)

 

do góry