Służba Budowlana (Baudienst) w Generalnym Gubernatorstwie (1940-1944) i jej akta w Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 56 (1971) s. 191-211, 348
Mścisław Wróblewski

 

do góry