"Hercules Polonus. Studium z ikonografii sztuki nowożytnej", Jerzy Banach, Warszawa 1984 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 77, Numer 1 (1986) s. 145-149
Urszula Augustyniak , Jerzy Banach (aut. dzieła rec.)

 

do góry