"Małopolska północno-wschodnia w VI-X wieku. Struktury osadnicze", Stanisława Hoczyk-Siwkowa, Lublin 1999 : [recenzja]

Quaestiones Medii Aevi Novae, Tom 6 (2001) s. 347
Marek Derwich , Stanisława Hoczyk-Siwkowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry