Badania nad elitą władzy w Polsce w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych

Przegląd Historyczny, Tom 76, Numer 1 (1985) s. 131-138
Wojciech Fałkowski

 

do góry