Walka szlachty mazowieckiej z duchowieństwem o dziesięciny w połowie XVIII w. w świetle korespondencji Franciszka Bielińskiego

Przegląd Historyczny, Tom 95, Numer 3 (2004) s. 313-325
Roman Mazek

 

do góry