Sprawozdanie z badań w podziemiach katedry wawelskiej 1981-1983 r. : odkrycie kościoła przedromańskiego

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 37 (1985) s. 169-179
Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski

 

do góry