Obrona dorobku naukowego z okresu PRL oraz haseł stalinowskiej propagandy : replika na recenzję Andrzeja Garlickiego pt. "Podpis ignorancji", PH, t. 101, z. 1, s. 121-125

Przegląd Historyczny, Tom 102, Numer 2 (2011) s. 311-320
Bogdan Musiał

 

do góry