O nieznanych dzieciach magnaterii polskiej w świetle parafialnych metryk zmarłych kościoła św. Krzyża w Warszawie z lat 1670-1801 : wybrane przykłady

Przegląd Historyczny, Tom 102, Numer 3 (2011) s. 459-482
Iwona M. Dacka-Górzyńska

 

do góry