"Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199–1219) : działalność kościelna i polityczna", Wojciech Baran-Kozłowski, Poznań 2005 : [recenzja]

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 113, Numer 2 (2006) s. 159-165
Jacek Maciejewski , Wojciech Baran-Kozłowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry