Non omnis moriar. Stanisław Płaza (8 X 1927 – 13 II 2006)

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 113, Numer 1 (2006) s. 196-198
Wacław Uruszczak

 

do góry