Dokument lokacyjny wsi Żegiestów

Studia Historyczne, Tom 40, Numer 2 (1997) s. 239-243

 

do góry