Wartość pedagogiczna Odyssei

Kwartalnik Klasyczny, Tom 4, Numer 1-2 (1930) s. 33-42
Kazimierz Lubecki

 

do góry