Gotyckie relikwiarze medalionowe na Śląsku

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 60, Numer 3/4 (1998) s. 399-415
Grażyna Regulska

 

do góry