Bieżuń od bieżeńców?, "Tygodnik Ciechanowski" nr 41, 7.10.2008 :[przedruk]

Bieżuńskie Zeszyty Historyczne, Tom 23 (2009) s. 200-202
Stefan Żagiel

 

do góry