"Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego", wstęp i komentarze J. Karwasińska, przetłumaczył K. Abgarowicz, Warszawa 1966 : [recenzja]

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 26 (1967) s. 219-220
Andrzej Feliks Grabski , J. Karwasińska (aut. dzieła rec.), M. Abgarowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry